Om Safehouse Jylland

Safehouse Jylland er et anbringelsessted godkendt af Socialtilsyn Midt, hvor der kan optages unge som har været udsat for negativ social kontrol og som derfor har behov for beskyttelse fra æresrelaterede konflikter, æresrelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskab eller trusler herom. Det er tale om et opholdssted for piger / unge kvinder 10-18 år, samt efterværn til det 23. år. Safehouse Jylland er udpeget som anbringelsessted med fokus på unge, der udsættes for æresrelateret negativ social kontrol, af SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Styrelse under Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet).

Safehouse Jylland tilbyder en sikker og tryg base for sårbare unge med etnisk minoritetsbaggrund i en kortere eller længere periode. Det er tale om en helhedsorienteret indsats til unge, som ønsker at skaffe sig en selvstændig tilværelse – igennem professionel støtte, rummeligt fællesskab og målrettet uddannelse. Der lægges individuelle planer efter hver enkelts behov og ønsker.

Safehouse Jylland har indgående kendskab til de særlige udfordringer som unge med etnisk minoritetsbaggrund ofte har, herunder at være i konflikt med deres familie. Medarbejderne besidder væsentlig viden om dynamikken i dysfunktionelle familier, hvor negativ social kontrol har taget overhånden, som oftest i baggrund i forældrenes egne traumer.

Kombinationen af traumatiserede forældre, som ikke magter at være følelsesmæssigt nærværende for deres børn, men som har et stort behov for at passe på dem – og omsorgssvigtede børn, som er blevet overladt til sig selv, og som derfor går deres egne veje, er rigtig problematisk. Behovet for at passe på børnene udvikler sig til negativ social kontrol, ofte med vold og trusler som metode, da der ikke er overskud til empati og kærlighed fra forældrenes side. Børnene får ikke den fornødne emotionelle støtte fra deres forældre, og søger andre steder hen, samtidig med at de plages af loyalitetskonflikter og følelser af skam. Det er en vanskelig situation som sjældent kan løses uden hjælp fra professionelle.

Medarbejderne på Safehouse Jylland får supervision og fortløbende efteruddannelse for at dygtiggøre sig indenfor området.

Anerkendende pædagogisk tilgang
På Safehouse Jylland benytter vi os af en anerkendende pædagogisk tilgang og har god tid til omsorg og støttende samtaler. Vi arbejder også med mentalisering og er gode til at håndtere mange forskellige slags udfordringer – også de unge som i perioder kan udvise en uhensigtsmæssig adfærd. Vi har en erfaren, engageret og mangfoldig medarbejderstab som er klar til at modtage nye unge med åbne arme. Vi er gode til at etablere relationer og til at inkludere den unge i fællesskabet i den eksisterende ungegruppe i huset.

Safehouse Jylland tager udgangspunkt i den enkelte unges situation, og laver i samarbejde med den unge, og med anbringende myndighed, en plan med mål og delmål for den unges personlige og sociale udvikling samt på sigt, eventuel uddannelse og udslusning til selvstændig tilværelse.

Kontakt os

Kontakt os gerne for at høre om hvilke muligheder der er. Ganske uforpligtende!

Send os en besked

Ring eller send en SMS

71 75 65 13

Her kan du læse mere:

Yderligere oplysninger om Safehouse Jylland

  • Der er ansat socialrådgiver
  • Der er tilknyttet psykolog og supervisor
  • Der er medarbejder døgnet rundt på anbringelsesstedet
  • Stedet er sikkerhedsgodkendt
  • Opholdsbetalingen er 75.777 kr. pr. måned + 10.343 for ÆR
  • Evt. skoletilbud er ikke inkluderet i opholdstaksten
  • Vi har 2 udslusningshuse til bla. efterværn.